Niedziela
22.01.2017

wycena nieruchomości gruntowych  niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych,
okresowe kontrole budynków,
szacowanie  wartości materiałów porozbiórkowych i kosztów rozbiórki,
nadzory i ekspertyzy budowlane,
wykonywanie świadectw energetycznych dla budynków ,
wycena maszyn i urządzeń
ocena stanu technicznego budynków,
inwentaryzacje budowlane

Wycena maszyn i urządzeń

Jedną z metod ustalania wartości początkowej środków trwałych jest wartość rynkowa określona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie składnikami majątkowymi tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartość rynkowa środków technicznych stanowi najbardziej prawdopodobną jej cenę możliwą do uzyskania na rynku przy przyjęciu następujących założeń:

  • strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny nie kierując się szczególnymi motywami,
  • mają stanowczy zamiar zawarcia umowy,
  • nie działają w sytuacji przymusowej,
  • upłynął okres niezbędnego wyeksponowania nieruchomości na rynku przy zastosowaniu odpowiedniej reklamy.

Wartość rynkową środka technicznego szacuje się  podejściem porównawczym.