Sobota
25.02.2017

wycena nieruchomości gruntowych  niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych,
okresowe kontrole budynków,
szacowanie  wartości materiałów porozbiórkowych i kosztów rozbiórki,
nadzory i ekspertyzy budowlane,
wykonywanie świadectw energetycznych dla budynków ,
wycena maszyn i urządzeń
ocena stanu technicznego budynków,
inwentaryzacje budowlane

Szacowanie wartości materiałów porozbiórkowych i kosztów rozbiórki

Metoda kosztów likwidacji, zaliczana do grupy metod kosztowych, jest stosowana do wyceny wartości obiektów (budynków, budowli) przeznaczonych do rozbiórki lub likwidacji. Oszacowana wartość ma prowadzić do likwidacji obiektu

Metoda kosztów likwidacji 

  • Wartość nieruchomości określona metodą kosztów likwidacji jest równa kosztowi nabycia gruntu o takich samych cechach jak grunt wyceniany pomniejszonemu o koszty likwidacji części składowych tego gruntu.  
  • Wartość nieruchomości określonej metodą kosztów likwidacji, powiększa się o wartość materiałów pozostałych po rozbiórce, jeżeli istnieje możliwość ich odzyskania.   
  • Metodę kosztów likwidacji stosuje się, jeżeli części składowe gruntu są przeznaczone do rozbiórki.